Kesi - I'M SO HAPPY Agidor

Maine Ergebnisse

07.11.2015  Poznan (Polen)very-promising Platz 1

08.11.2015 Poznan (Polen)very-promising Platz 1

30.04.2016 Luddwigshafen SG Platz4

07.5.2016 Dortmund V

08.5.2016 Dortmund SG

14.10.2016 Dortmund V2Res.VDH

17.09.2016 Hamm V1 CAC VDH-KFT

01.10.2016 Langerwehe V1 CAC /VDH

16.10.2016 Dortmund V1

29.10.2016 Hannover V2/RES:VDH

21.04.2017 Opole (POLEN)V1/CAC excellent/ Best Bitch/Best of Opposite sex

22.04.2017 Opole (POLEN) excellent Platz2

06.10.2017 Moldavia CAC  CACIB

07.10.2017 2xCAC  CACIB  2xBOB Champion Moldavia

0.8.10.2017 2x CAC 2xCACIB 2xBOB Grand Champion Moldavia

 

Menü schließen